Telefoní čísla

Pacov: 561 035 101
Mobil: 776 642 604


(Pouze během ordinační doby !)

E-mail

mudr.ilonaburicova@gmail.com

LSPP

Lékařská služba první pomoci
RZP tel: 155

Akutní stavy vyžadující neodkladnou péči, 24 hod. denně, nepřetržitý provoz.

LSPP: Nemocnice Pelhřimov
Pracovní dny 17.00 - 20.00 hod
Ostatní 8.00 - 20.00 hod

Mimo provozní dobu pohotovostí jsou k dispozici nemocniční ambulance.

ORL pohotovost nemocnice Pelhřimov
Po - Pá: 7:00 - 15:30hod
Akutní ošetření mimo stanovenou dobu zajišťuje ORL oddělení nemocnice Jihlava.

Jak postupovat

Kardiopulmonální resuscitace

Masáž srdce a umělé dýchání
Základní postup první pomoci si lze zapamatovat podle tzv. ABC kroků:
A AIRWAY (dýchací cesty) – obnovení průchodnosti dýchacích cest
B BREATHING(dýchání) – umělé dýchání
C CIRCULATION(krevní oběh) – nepřímá masáž srdce

Krvácení

Popáleniny, opařeniny Popáleniny vznikají nejčastěji působením vysoké teploty, respektive vlivem suchého tepla. Opařeniny vznikají působením vlhkého tepla (např. horké vody). Některé jsou méně závažné a mohou být ošetřeny v domácím prostředí, jiné, závažnější mohou ohrozit život dítěte a vyžadují urgentní lékařskou pomoc. Typy popálenin 1. stupeň – červená až zarudlá pokožka, pálivá bolest, hojí se několik dnů 2. stupeň – silně bolestivé puchýře, intenzivní zarudnutí, hojí se řádově týdny 3. stupeň – nejhlubší postižení, odumření tkáně, paradoxně může být méně bolestivé v důsledku zničení nervových zakončení citlivých na bolest. Hojí se jizvami několik měsíců První pomoc Odhadněte rozsah popálení – drobnou povrchovou popáleninu velikosti menší než dlaň dítěte ošetřete sami, větší svěřte do rukou lékaře Technická první pomoc * zamezte okamžitě dalšímu působení vysoké teploty * uhaste oheň zamezením přístupu vzduchu (deka, koulení po zemi) * svlečte horký oděv. Pozor!!! Pouze pokud není přiškvařen! * odstraňte z těla dítěte vše, co vodí teplo (prstýnky, řetízky, náušnice…) Zdravotní první pomoc * posaďte, případně položte dítě z dosahu působení tepla * popáleninu ihned chlaďte studenou, ne ledovou, pomalu tekoucí vodou, případně ponořením do vhodné nádoby naplněné chladnou vodou. Nepoužívejte proud tekoucí vody. Chlaďte po dobu, kdy to přináší úlevu (cca 15 až 30 minut a déle), avšak pozor na podchlazení. Chlaďte vždy po částech. Přikládejte studené, nejlépe sterilní obklady * pokud se vytvoří puchýř, kryjte ho sterilním obvazem (nejlépe originálním zdravotnickým obinadlem). Pozn. nekryjí se popáleniny 1. stupně, oblast obličeje a krku. Puchýře nikdy nepropichujte – chrání postižené místo před možnou infekcí * neaplikujte na popálené místo žádné masti či zásypy, ani nic z „babských rad“ typu sádlo, vaječný bílek apod. Závažné popáleniny * oblečení odstraňujte tak, aby se pokud možno nedotklo kůže dítěte jinde na těle. Je lepší oblečení rozříznout než přetahovat přes obličejovou část. Neodstraňujte přiškvařené kusy oděvu * popáleninu chlaďte, v tomto případě spíše krátce. Pozn. nejprve chlaďte, pak odstraňujte oblečení, je-li to možné. * poté kryjte pokud možno sterilním obvazem. Není-li po ruce sterilní krytí, stejně tak dobře poslouží např. vyžehlený kapesník či jiný kus látky * sledujte pozorně zdravotní stav dítěte, nedochází-li k rozvoji šoku * co nejdříve dítě dopravte k lékaři nebo zavolejte lékařskou pomoc na tel. čísle 155 Tuto přílohu můžete z brožurky vyjmout a ponechat si ji po ruce. Na ledničce, v kabelce, v autě, u krabičky první pomoci... © Máma a já Přehled tlakových bodů www.medicover.cz © Máma a já Úder hranou dlaně mezi lopatky Důležitá telefonní čísla Tísňová volání Centrální tísňové volání 112 Záchranná služba 155 Hasiči 150 Policie 158 Městská policie 156 Toxikologická linka 224 915 402